Logo EPS-Gardentrays

Afhaalvoorwaarden

EPS Gardentrays kan uw gebruikte trays alleen afhalen en verwerken, als u zich aan de volgende richtlijnen houdt:

  1. De EPS trays moeten zoveel mogelijk schoon en in ieder geval uitgeklopt zijn
  2. Aan te leveren, gebundeld en in stapels van ca. 1 meter hoogte, minimaal 80 m³.
  3. De gebroken EPS eenheden aanleveren in transparante plastic zakken
  4. De trays zoveel mogelijk vrij houden van etiketten (barcodes) en/of plastic naamstickertjes en vrij van chemische stoffen en dergelijke.
  5. Geen achtergebleven potten of ander hard materiaal in de stapel trays
  6. Hulp bieden bij het laden van de stapels

Bij het niet voldoen aan deze voorwaarden is EPS Gardentrays gerechtigd om het EPS-fust te weigeren, danwel op uw kosten terug te sturen of op uw kosten op andere wijze af te voeren.